Zeytin seçme, dilimleme ve kırma makineleri almak istiyor

Sosyal Paylaşım:


Olive-slicing-and-breaking-machines
Zeytin seçme, dilimleme ve kırma makineleri almak istiyoruz
We looking for manufacturer of the machines for olives
Kıbrıslı bir firma zeytin seçme ayırma, dilme ve kırma makineleri almak istediğinden bahisle üreticiler aradığını beyan etmiştir.
Hello Dear Colleagues,
We looking for manufacturer of the follow machines for olives :
Olives slicing and breaking machines
System for the quality selection, size selection and leaves separation of olive
Olives size selector (Grader) 4 meters long
Olives size selector (Grader) 3 meters long
Pre size selector – Turbo
Pre size selector – Quality selection table
size selection and leaves separation of olives  machine
If you have details please contact me.
Thank you !