REQUEST FOR PURCHASE BUTANOL FOR IRAQ

Sosyal Paylaşım:


1294-butanol-toluen-irak

Iraklı bir genel ticaret firması, N-bütanol toluen ithal etmek istediklerini, aynı zamanda çözücü kimyasal maddeler konusunda pek çok bağlantıları olduğunu da belirtmiştir.
Dear sir
We would like to intrudce our salf as a general trading company.
I would like to know if you pruduce N- Butanol Toluene reagent grade, we have a lot of contracs related chimicals solvant.
Best Regards