Kompozit menhol ürünleri

Sosyal Paylaşım:


Precast-plastic-manholes
Plastik kompozit logar kapakları üreticileri arıyoruz
would like you to suggest us precast manholes
Yunanistan’da mukim içme şehir su şebekeleri proje ve yapım işlerinden tecrübeli büyük bir firma plastik kompozit logar kapakları talep etmektedir:
We would like you to suggest us precast manholes according to EN-13985-2 from Turkish manufacturers.