İnşaat demiri almak istiyor

Sosyal Paylaşım:


Steel-Rebars
2 ad projemiz için inşaat demiri tedarikçileri arıyorum
I’m searching for a manufacturer of rebars for 2 projects
Almanya’dan iletişime geçen bir çelik inovatif ürünler üzerine uzmanlaşmış bir firma yayınladığı mesajda, ellerindeki 2 ad yapı proje için inşaat aylık 13.000 ton inşaat demirine ihtiyaçları olduğunu, bu konuda teklif verecek firmalar aradıklarını belirtmiştir.
Dear Madams and Sirs,
I’m searching for a manufacturer of rebars for 2 projects:
1. Monthly need: 5000 tons
Grade: Fe E500
Diameter: 8/10/20/25mm
Length: 12 meters
Delivery: CFR Bejaja
1. Monthly need: 8000 tons
Grade: ASTM A615
Diameter: 8/10/20/25mm
Length: 12 meters
Delivery: CFR Antwerp
Best regards