HAIR GELS/GUMS IMPORT INQUIRY FROM UNITED KINGDOM

Sosyal Paylaşım:


0979-sac-maskesi-jole-ingiltere

İngiltere berberler ve kuaförlere malzeme tedariği yapmakta olan bir müşteri Türkiye’den saç maskesi ve jölesi ithal etmek istediğini belirtmiştir.
Hello,
I am looking into selling hair gum/gels here in the UK to barbers etc….
Do you have any information please into products available and prices?
Thank you