Güvenlik ekipmanları ithal etmek istiyor

Sosyal Paylaşım:


Security-equipments
Güvenlik ekipmanları ithal etmek istiyoruz
We would like to get your quotation of a list of security equipment by the end of this month

Mısır’dan yazan bir firma Tunus’ta açacakları bir fabrika için güvenlik ekipmanları ve eğitim kursu talep ettiklerini, bu ay sonuna kadar fiyat teklifi almak istediklerini vurgulamıştır.
Dear Sir/Madam,
We would like to get your email address in order for us to send you a a request for quotation of a list of security equipment to purchase and training for a workshop in Tunisia by the end of this month,
Thank you,