Gübre almak istiyor

Sosyal Paylaşım:


Agricultural-fertilizers
NPK gübre almak istiyoruz
We are interested to get list of NPK (agricultural fertilizers) manufacturers in Turkey.
Estonyalı firma Türkiye’den gübre almak istediğini beyan etmektedir.
Dear Sirs,
We are interested to get list of NPK (agricultural fertilizers) manufacturers in Turkey.
Thank you.