Benzoik asit üreticileri arıyor

Sosyal Paylaşım:


Benzoic-acid
Benzoik asit üreticileri arıyoruz
We are looking for benzoic acid producers
Slovakyalı bir firma benzoik asit üreticileri aradığını yayınladığı mesajında deklare etmiştir.
Dear Sirs,
We are looking for benzoic acid producers
Sincerely