Banyolar için kayar kapı çerçevesi ve rayı almak istiyor

Sosyal Paylaşım:


Sliding-Door-Frames-For-Closets
Banyolar için kayar kapı çerçevesi ve rayı almak istiyor
We are looking for a factory that produces sliding door frames and rails for closets

Lübnanlı bir firma banyolar için kayar kapı çerçevesi ve rayı almak istediğini belirtmiştir.
Dear sirs,
We are looking for a factory that produces sliding door frames and rails for closets in order to import to Lebanon
Best Regards