Senegal, Spagetti makarna alım talebi

Sosyal Paylaşım:


spaghetti
Spagetti makarna satın almak istiyoruz
We need a supplier of spaghetti 250g and 500g

Senegalli bir müşteri 250 ve 500 gr ambalajlı spagetti için Dakar teslim konteynır bazında fiyat teklifi almak istediğini belirtmiştir.
Dear Sir,
we are Senegalese company doing foods distribution
we need a supplier of spaghetti 250g and 500g
send us a quotation for 25Mt ecah CNF Dakar price
thanks.