PHARMACEUTICALS RAW MATERIALS ACETYLCYSTEINE REQUIRED IN ESTONIA

Sosyal Paylaşım:


2132-estonya-ilaç-hammeddesi

Estonya’da beşeri ilaç üretimine başlayan bir firma hammadde olarak asetilsistein kimyasal satın almak istediğini belirterek fiyat teklifi talep etmiştir.
Pharmaceuticals raw materials Acetylcysteine required in Estonia
Our company is engaged in the production of pharmaceuticals.
And now we interested in raw materials such as Acetylcysteine ( 500 -100kg )
Do you have it in stock?
We look forward to hearing from you soon.