PERU TO IMPORT TRUCKS SPARE PARTS FROM TURKEY

Sosyal Paylaşım:


2074-kamyon-amortisorleri-peru-

Perulu bir toptancı, Türkiye’den Avrupa menşeli kamyonlar için süspansiyon amortisör çeşitleri ithal etmek istemektedir.
Peru to import trucks spare parts from Turkey
Dear Mr.
We are looking for a supplier for shock absorver to european trucks.
Kind rgds