Odun kömürü almak istiyor

Sosyal Paylaşım:


Charcoal
Odun kömürü almak istiyoruz
We are interested to import charcoal from Turkey
Odun kömürü almak isteyen firma Türkiye’den tedarikçiler aramaktadır
We are interested to import charcoal from Turkey