Kurşun geçirmez yelek ve baret almak istiyor

Sosyal Paylaşım:


Bullet-proof-vests-and-helmets
Kurşun geçirmez yelek ve baret almak istiyoruz
We have an inquiry for one of our military clients for 200x bullet proof vests and helmets.
Suudi Arabistanlı bir firma askeriye için kurşun geçirmez yelek ve baret almak istemektedir.
Dear Sir,
We have an inquiry for one of our military clients for 200x bullet proof vests and helmets.
Please send us your best price and model specs