Interested in aluminium cans to import to Algeria

Sosyal Paylaşım:


cezayir-içecek kutusu

Cezayir firması alüminyum içecek kutuları toptan bazda düzenli ithal etmek istiyor.
We are an algerian company specialised in the production of beer , we need new suppliers in cans alluminium.