İngiltere, Özel etiketli çikolata ürettirmek istiyor

Sosyal Paylaşım:


0078 özel etiketli çikolata
Özel etiketli napoliten çikolata ürettirmek istiyoruz.
We are seeking chocolate manufacturers who can manufacture private label Neopolitian 5gm chocolates bith in Miilk-Mint & milk-Orange flavours.

İngiltereli bir firma özel etiketli 5 gr’lık napoliten çikolata fason ürettirmek istediklerini ve üreticiler aradıklarını beyan etmiştir.
We are seeking chocolate manufacturers who can manufacture private label Neopolitian 5gm chocolates bith in Miilk-Mint & milk-Orange flavours.