FRESH FISH SEVERAL KINDS WHOLESALE SUPPLY TO HUNGARY

Sosyal Paylaşım:


1814-balik-macaristan

Macaristan’da balık işleyen bir firma Türkiye’den yaklaşık 11 çeşit balık ithal etmek istediklerini belirterek tedarikçilerden fiyat teklifleri talep etmektedir.
Dear Sirs,
we are a fish processing and wholesale company in Hungary.
We are searching for supplier of the next fishes:
  1. Hake
  2. Carp (Cyprinus carpio)
  3. Eel
  4. Catfish (Silurus glanis)
  5. Pikeperch (Sander lucioperca)
  6. Crawfish (Astacus astacus)
  7. Trout
  8. Tilapia
  9. Salmon
10.Alaska Pollock
11.Tuna
Please send for us contacts of suppliers.
Thank you for your help in advance.